Monday, 18/02/2019 - 20:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT A TÚC
Ngày ban hành:
19/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II ÁP DỤNG TỪ THÁNG 01/2018

Ngày ban hành:
07/01/2018
Ngày hiệu lực:
08/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

ĐƠN XIN CẤP BẰNG THPT 

Ngày ban hành:
02/01/2018
Ngày hiệu lực:
02/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực