Monday, 18/02/2019 - 19:18|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT A TÚC
 • HỒ VĂN HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972 877 308 / 0949 877 308
  • Email:
   huongthptatuc@gmail.com
 • CÙ THỊ HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0868960387
  • Email:
   cuthihanh.thptatuc@gmail.com
 • Phạm Thị Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945817035
  • Email:
   Kieupham120292@gmail.com
 • Hoàng Ngọc Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0972307159/0943686357
  • Email:
   hoanglan307159@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   không có gì

 • Nguyễn Thị Kim Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0946316045
  • Email:
   kimhao92@gmail.com
 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn tổ Văn. Sử. Địa. GDCD