Monday, 18/02/2019 - 20:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT A TÚC
 • Hồ Quang Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983468523
  • Email:
   hoquangphong@gmail.com
 • Phan Thị Thu Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0973276750
  • Email:
   baoquoc213@gmail.com
 • Nguyễn Đức Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0974194333
  • Email:
   duchaithptatuc@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Sinh học
  • Điện thoại:
   0914037555
  • Email:
   nguyenphuonguyen2903@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm 2007 đến nay: Dạy học tại trường THPT A Túc

   Năm 2012 đến 2014: Học cao học tại ĐHSP Huế