Sunday, 22/07/2018 - 23:25|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT A TÚC
 • TRẦN NGỌC CHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983723345
  • Email:
   ngocchungstq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0973242080
  • Email:
   khanhlinh144@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng chuyên môn - BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
   01655902071
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: