Monday, 18/02/2019 - 19:02|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT A TÚC
 • Hồ Văn Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0986637965
  • Email:
   hohang972007@gmail.com
 • Hồ Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964958099
  • Email:
   hothilyatuc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên tin học

 • Nguyễn Thái Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0913159411
  • Email:
   thaisonat15901@gmail.com
 • Lê Trung Nhã
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Điện thoại:
   0983330595
  • Email:
   trungnhasp@gmail.com