Friday, 27/04/2018 - 13:44|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT A TÚC
 • Nguyễn Thị Kim Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0946316045
  • Email:
   kimhao92@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN NGỌC CHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983723345
  • Email:
   ngocchungstq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn tổ Văn. Sử. Địa. GDCD

 • Nguyễn Đức Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0974194333
  • Email:
   duchaithptatuc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Ngọc Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0972307159
  • Email:
   hoanglan307159@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Phương Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Sinh học
  • Điện thoại:
   0914037555
  • Email:
   nguyenphuonguyen2903@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm 2007 đến nay: Dạy học tại trường THPT A Túc

   Năm 2012 đến 2014: Học cao học tại ĐHSP Huế

    

 • Nguyễn Thái Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0913159411
  • Email:
   thaisonat15901@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng chuyên môn - BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01655902071
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Trung Nhã
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0983330595
  • Email:
   trungnhasp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0972112568
  • Email:
   Thuythinh.89@gmai.com
  • Giới thiệu sơ bộ: