$result;}} ?> Tổ Chuyên môn
Sunday, 22/07/2018 - 23:20|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT A TÚC
 • Hồ Văn Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0986637965
  • Email:
   hohang972007@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01689078487
  • Email:
   myhanh.spvatly@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964958099
  • Email:
   hothilyatuc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên tin học

 • Nguyễn Thị Kim Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0946316045
  • Email:
   kimhao92@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN NGỌC CHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983723345
  • Email:
   ngocchungstq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn tổ Văn. Sử. Địa. GDCD

 • Nguyễn Đức Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0974194333
  • Email:
   duchaithptatuc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Ngọc Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0972307159
  • Email:
   hoanglan307159@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0973242080
  • Email:
   khanhlinh144@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Phương Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Sinh học
  • Điện thoại:
   0914037555
  • Email:
   nguyenphuonguyen2903@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm 2007 đến nay: Dạy học tại trường THPT A Túc

   Năm 2012 đến 2014: Học cao học tại ĐHSP Huế

    

 • Nguyễn Thái Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0913159411
  • Email:
   thaisonat15901@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: